Tấm nhựa Plasker phủ Acrylic

Tấm nhựa Plasker phủ Acrylic. Acrylic có tên đầy đủ là Hi Gloss Acrylic ( dịch nghĩa tiếng Việt là tấm bóng gương ) là một tấm đùn ép cấu tạo bởi 2 lớp : lớp màu và lớp tinh thể Acrylic cao cấp tạo nên tấm Hi Gloss Acrylic có độ bóng, sáng.

error: Content is protected !!
0973 8181 38